Från och med denna månad är Emanuel del av Rumblestrips team och kommer att leda programvaruutvecklingen av Rumblestrips automatiska takluftriktare. Emanuels tidigare erfarenhet av maskininlärning och signalanalys är perfekt lämpad för Rumblestrip. Emanuel har också domänkunskap inom fordonsindustrin från tidigare anställningar på Scania och NIRA Dynamics.

Rumblestrip utvecklar en helt ny generation av takluftriktare för den tunga lastbilsindustrin. Vår patenterade teknik sparar i genomsnitt 3 % i bränslekostnader för användaren. Lösningen använder Big Data-analys för att förstå hur luftflödet passerar runt lastbilen och använder denna information för att styra takluftriktaren utan behov av manuell justering för varje ny trailer som ansluts till lastbilen. Detta sparar tid och pengar för föraren och åkeriet och det kommer att bespara miljön miljontals ton CO2-utsläpp varje år.

Recommended Posts